upc eetac_1

Informació general  del curs talller


El curs de 25-30 hores pretén donar a conèixer les possibilitats del micro PC Raspberry Pi

Actualment hom reconeix que aquest producte innovador també té un potencial molt elevat per acostar els coneixements específics de tecnologia i programació als estudiants orientats a les ciències, enginyeries i matemàtiques. La Raspberry Pi és un producte nou que ha esdevingut en poc temps imprescindible i versàtil, al mateix nivell que els entorns Arduino i Lego Mindstorms, als quals complementa perfectament i n'expandeix les possibilitats en múltiples fronts. El cost d'aquest component, d'uns 45 euros, i uns 50 euros més amb els complements bàsics, el fa assequible a pràcticament tota la comunitat educativa; fins i tot els estudiants el poden adquirir per continuar practicant a casa. En tractar-se essencialment d'un PC Linux no té despeses associades al programari, i en tot cas, sols cal adquirir, segons sigui l'orientació docent que se li vulgui donar, targetes kits i components electrònics, també molt assequibles, que fins i tot són compatibles amb l'altre entorn d'iniciació a l'electrònica: Arduino. Es tracta ben bé de la plataforma ideal per aprendre i descobrir en format de petits projectes i exercicis senzills que es van fer créixer poc a poc en complexitat, gran part de la tecnologia rere la programació i l'electrònica. Acostarem als estudiants al disseny de projectes i aplicacions, als muntatges i prototipatge, i a les mesures de laboratori. Es proposa un taller de formació bàsica sobre aquest producte i les seves potencialitats en diverses vessants, l'anàlisi i classificació dels circuits i complements que s'hi poden connectar, la revisió bibliogràfica, les comunitats web i xarxes socials generades al seu voltat i l'orientació a l'hora de preparar materials d'estudi.

Objectius:

Una vegada finalitzat el taller, els participants seran capaços de:

Metodologia:

Sessions de treball presencials en grup amb discusió continuada dels materials presentats, amb diversos llocs de treball de l'aula de tecnologia habilitats amb els components necessaris per permetre la realització de les experiències. Es començarà amb l'estudi guiat i la discussió de tutorials i exemples de referència proposats pel formador. A continuació, els participants planificaran, realitzaran, programaran i verificaran els projectes senzills que se'ls especificaran. El taller acabarà amb la realització autònoma i presentació d'un projecte senzill per intensificar els continguts d'algun tema triat pels participants.

Materials del curs amb els components i circuits electrònics més habituals amb què treballarem al laboratori. Se subministrarà a cada participant un kit bàsic Raspberry Pi 3 B+, font d'alimentació i caixa, i memòria microSD de 16GB, valorats en 51,99 € (ref. juny 2019).

Nota addicional:

La Raspberry Pi és un ordinador Linux, així que amb aquests materials també s'aprèn com treballar en aquest sistema operatiu concebut com l'alternativa de codi lliure al Microsoft Windows en ordinadors personals convencionals. És recomanable que instal·leu un sistema Linux al vostre PC, per exemple una distribució Linkat, Ubuntu, LXLE, etc., de la Debian original, que permeten la doble arrencada del PC en Linux o Windows, o bé, alternativament, instal·leu-vos una màquina virtual Linux en el propi PC Windows. Així podeu provar també les aplicacions generals dels capítols 1 i 2 en ordinadors convencionals per fer-ne la comparativa amb el que veureu en Rasbian.

 


Torna al curs