upc eetac_1

Kits i components electrònics


Bàsics    GPIO    Busos    XBee    Càmera

1. Components bàsics

Rpi 3 Model B

Fig. 1. La Raspberry Pi [ref.].

Caixa Raspberry Pi 3

Fig. 2. [ref.]

 lector SD

Fig. 3.

microSD targeta SC

Fig. 4. [ref.]

Adaptador HDMI - VGA

Fig. 5. [ref.]

ratoli i teclat

Fig. 6. [ref.]

Font d'alimentaci�ƒ³

Fig. 7. [ref.]

powered hub

Fig.8.  Hub de 4 ports amb alimentació externa. [ref.]

TFT

Fig.9. TFT de 3,5". [ref.]

 

2. GPIO: Components electrònics bàsics a partir de la P11

En el capítol 3 realitzarem muntatges electrònics a partir del bus de connexions GPIO. En aquest primer nivell d'experiments s'usen components bàsics per conèixer l'entorn de programació, i després hi ha un segon nivell amb amb components més especialitzats. Aquí teniu informació d'un parell de kits amb diversos materials i sensors que usarem en el curs: Ref. 1, Ref. 2.  Material de referència anglès, alemany, des d'aquesta web on hi ha tota la llista de tutorials.

connexi�ƒ³ GPIO

Fig. 10.[ref1, ref2]

cables 

Fig. 11. Components bàsics per poder realitzar muntatges[ref.]. Aquests materials també es poden adquirir en forma de kits [ref.]

   
3,3 V

Fig. 12 [ref.].

PIR

Fig. 13. Ref 2.

 

rel�ƒ©s

Fig. 14. Targeta de 8 relés [ref.].

3. Components electrònics especialitzats  (P13 en endavant)

Targetes kits especialitzades segons la unitat o problema a realitzar:

PCF8574

Fig.15. Targeta per al xip PCF8574.

Display LCD

Fig. 16. LCD amb interfície sèrie I2C síncrona per reduir de 7 a 2 els cables de connexió a la Raspberry Pi [ref1, ref2].

RTC
AT24C32

Fig.17. Targeta amb diversos components que comparteixen el mateix bus I2C [ref1.][ref2. i esquema]

Adaptador

Fig. 18. Adaptador de nivells amb transistor MOSFET BSS138. L'esquema. Amb aquest circuit integrat faríem la mateixa funció.

Kit_2

Fig.19. Aquests  kits contenen diversos sensors i altres components: polsadors, actuadors (cliqueu les imatges per veure les referències). 

Kit_1

 

HC-SR04

Fig. 20. Sensor HC-SR04. Datasheets (1), (2).

 

 

 

Sensor

Fig. 21. Sensor DHT11. Datasheet.

 

 

 

HAT

Fig. 22. Explorer HAT Pro, per accedir al port GPIO sense haver d'usar cablejat. La biblioteca de funcions.

ARPI600

Fig.23. Targeta ARPI600 [ref.].

UNO

Fig. 24. Targeta Arduino UNO.

WI-FI

Fig. 25. Mòdul WIFI: ESP8266 (ESP-01)  

Bluetooth

Fig. 26. Mòdul Bluetooth HC-05.

 

Fig. 27. Kit d'identificació per radiofreqüència.  

MicroSD

Fig. 28. [ref.]

DAC

Fig. 29. Xip MCP4725.

 

I/O

Fig. 30. Xip PCF8575

 

Acceleròmetre

Fig. 31. Ref. MPU-6050.

 

Pressió

Fig. 32. BMP180

 

4. Components per a xarxes de sensors

XBeeS2

Fig. 33. Sèrie S1 i sèrie S2 (XBee-ZB series 2 module). Compte perquè són incompatibles, hem de fer una xarxa amb S1 o bé una altra amb dispositius S2.

 ZigBee

Shield XBee Arduino 

Fig. 34. Shield Arduino-XBee. Esquemàtic.

 

adaptador

Fig. 35.

 

XBee USB Explorer

Fig. 36. XBee USB Explorer. Esquematic (1), i utilitats  (2), (3)

 

5. Càmera de la Pi (P18) i àudio HiFi

Càmera

Fig. 37. Càmera per la Pi.

 

audioGPIO - P5

Fig. 38. Wolfson Pi Audio Card

S'observa (manual) que aquesta targeta és compatible amb les Raspberrys que tenen el connector P5 ubicat al costat del connector normal GPIO de 26 o de 40 pins.