upc eetac_1

Projecte P18: La càmera de la Raspberry Pi


Imatges i vídeo

1. Instal·lació i comprovació de funcionament

La càmera que podem adquir per a la Raspberry Pi.

La descripció de com posar-la en marxa amb la biblioteca Picamera Python. Aquest element és un dels més coneguts, de més èxit i amb el qual es dissenyen més aplicacions. Per això, en aquest cas, el "getting started" és més que suficient per posar la camera en marxa i veure com fa fotografies i grava vídeos.

camera connector

Fig.1. El connector especial de cable pla per a la interfície de la càmera.

Podeu modificar el programa perquè dispari la fotografia quan premem el polsador.

Podeu modificar el programa perquè gravi vídeo quan es prem el polsador i que aturi la gravació en prémer per segona vegada.

 

2. Aplicacions

Cerqueu aplicacions que es puguin programar en Python.

Aquests projectes, donen peu a explicar també:

- Com funcionen els sensors d'imatge, quina mena de tecnologia és?

- Què és el processament digital de senyal? A quina freqüència es mostreja una imatge? Quins són els estàndard de gravació de vídeo?

- Com es pot identificar moviment a partir del processament digital de les imatges en video?

- Com s'acobla la càmera a altres projectes, com per exemple una impressora 3D?

- Com s'instal·laria la càmera en un dron i com es fa la transmissió de senyals de video sense fils cap a l'estació base?

 

 

3. Targeta d'àudio

Per exemple aquesta Wolfson Pi Audio Card.

 

Altres materials d'interès

Una bona idea és usar per a controlar la càmera una Raspberry Zero i desenvolupar les aplicacions de control remot i transferència de fitxers per passar les fotografies i gravacions realitzades a l'ordinador principal.

Així mateix, serà convenient configurar la Raspberry Pi Zero amb un sistema operatiu reduït, com ara el Raspbian Lite que és accessible en mode terminal, sense l'escriptori típic. Podeu trobar fàcilment tutorial de com anar-lo configurant per connectar-se a la internet, disposar d'accés remot (headless) i permetre d'executar programes en Python 3 com a la Raspberry Pi normal.

Zero

Fig.2. La Raspberry Pi Zero també disposa del connector lateral per a la càmera, però és de menys pins i per això és necessari el cable special: 

cable

 

Altres referències similars