upc eetac_1

Projecte P15: I2C/SPI - Sensors, actuadors, A/D i D/A, RFID 


Mesura de paràmetres físics, control de motors (PWM)

 

1. Adquisició de senyals amb l'ADS1015 de la targeta Explorer HAT PRO 

Aquesta targeta HAT disposa d'una biblioteca de funcions en Python que facilita la programació. Com sempre haurem de començar amb l'estudi d'un exemple o tutorial i més endavant haurem d'integrar la targeta a la planificació del nostre projecte, del qual en serà un component més. 

 

ADS1015

Fig.1. Convertidor A/D ADS1015.

El dispositiu està connectat a l'adreça 0x48 del bus I2C.

 

 

2. Mesura de temperatura i humitat relativa

A qualsevol dels 4 canals d'entrada del convertidor A/D ADS1015 podem connectar sensors analògics. Per exemple els típics LM35/LM34 amb els seus corresponents condicionadors de senyal amb amplificadors operacionals amb els quals ens ajustarem al rang dinàmic del convertidor A/D. 

 

Fig.1

Connectem  el típic sensor d'humitat relativa.

 

3. Mesura de pressió atmosfèrica

Connectem per exemple aquesta targeta que conté un sensor baromètric amb interfície I2C.

 

4. Mesura de posició espacial i acceleració

ref.

 

5. Control PWM d'un motor

La targeta Explorer HAT PRO també disposa del driver DRV8833 amb el qual podem excitar fins un parell de motors DC o un motor pas a pas.

 

6. I2C: Convertidor digital analògic (DAC)

El xip D/A de Microchip MPC4725.

 

 

7. SPI: Targeta microSD

 

Ref.

 

8. SPI: Identificació per radiofreqüència (RFID) 

 

Ref.

 

 

 

 

Notes finals

Una vegada provat el sistema amb el prototipatge a base de kits, targetes i components independents, es fa necessari desenvolupar una targeta de PCB a la qual puguem soldar tots els elements del projecte amb una única connexió a la Raspberry Pi. EAGLE és el programari recomanat per dissenyar targetes de circuit imprès. Hi ha disponible una versió gratuïta. 

 

Altres materials d'interès

- Aquí hi ha un exemple de programació del convertidor D/A MPC4725 en WiringPi