upc eetac_1

Projecte P14: Un altre bus d'interfície de sensors: 1-Wire


Sensor d'humitat relativa i temperatura amb interfície 1-wire

 

1. Bus digital 1-wire

Podem llegir les bases de funcionament d'aquest bus en aquesta referència. Nota d'aplicació de Maxim Integrated. Una altra nota d'aplicació.

Figure 1. 1-Wire bus interface circuitry.
Sensor

Fig.1. Esquema del bus 1-wire amb un controlador master i un dispositiu compatible.

 

 

 

 

 

Esquema intern d'un sensor compatible amb el protocol 1-wire.

 

2. Sensor de temperatura i humitat relativa DHT11

 

A. Podem llegir les característiques d'aquest sensor en el datasheet

DHT11Aplicació

Fig.2. DHT11.

De manera la Raspberry Pi serà el controlador que enviarà comandes al sensor i en rebrà les dades de les magnituds mesurades.

B. Realització del circuit bàsic i la posta en marxa de les biblioteques de funcions en Python

 

CircuitMòdul

Fig.2. Circuit bàsic modular (de la caixa de sensors).

 

CURS/P14/DHT11_Python-master

CURS/P14/dht11_example.py 

i les funcions del DHT11 queden recollides en el fitxer dht11.py de manera que les cridarem des del nostre programa d'aplicació.

C. Projecte P14_1.py: Aplicació del programa anterior, per exemple el P13_2.py per poder representar les mesures en pantalla LCD quan el procés d'adquisició de senyals estigui en marxa. Les mesures es realitzen a la frequència de mostreig, la qual hem generat aprofitant l'oscil·lació del LED.

Directoris

Fig.3. Fitxers i directoris per córrer els exemples del sensor DHT11. Observeu que ja disposen del programa principal i un parell de subdirectoris de biblioteques amb programes py especialitzats en el tractament i interfície del sensor i la pantalla LCD.

 

3. Altres sensors amb interfície 1-wire

 

-DS18B20  – https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

 

Altres referències similars

- Productes 1-wire de Maxim integrated.

Altres materials d'interès

-