upc eetac_1

Projecte P10: Programació en Scratch i altres llenguatges


Programació a baix nivell  de la Raspberry Pi

1. Scratch

L'entorn de programació gràfic per als més joves desenvolupat a l'MIT. L'orientació de la Raspberry Pi a les escoles ha facilitat el desplegament d'aquest programari. Ja ve instal·lat de sèrie a l'escriptori.

Scratch

Fig.1. El llenguatge Scratch permet introduir els conceptes de programació als més petits.

Els entorns gràfics, sembla que faciliten l'aprenentatge de la programació d'ordinadors des de l'etapa de primària en endavant, en no haver d'escriure el codi tradicional.

A tot un altre nivell, amb la idea de la programació gràfica tenim el LabView de National Instruments. Tot i que no hauríem de deixar de banda l'algorítmica i els imprescindibles diagrames de flux que seqüencien operacions i la presa de decisions a l'hora de plantejar-nos un projecte una mica ambiciós i a l'hora de documentar el treball.

 

2. Processing

Un entorn de programació gràfica molt potent que també s'adapta a la Raspberry Pi. Ja hi ha desenvolupades les biblioteques clau que ens permetran accedir als recursos GPIO.

 

3. Shell scripts en Linux (el propi sistema operatiu)

Des del propi sistema operatiu Linux podrem crear programes (shell scripts) per accedir al GPIO.

 

4. Compiladors C, C++

 

 

 

5. Node-RED

El llenguatge per a les aplicacions de la Internet de les coses (IoT)

 

6. Lleguatge gràfic d'alt nivell LabView

L'empresa Digilent té disponible una Raspberry Pi 2 amb el bundle Labview per realitzar aplicacions programades amb el llenguatge gràfic d'alt nivell LabView, que ha esdevingut un standard de sistemes d'instrumentació.

dusktodawnvi-600.png

Fig.2 LabVIEW Physical Computing Kit for Raspberry Pi 2.

 

 

 

Altres referències similars

-

Altres materials d'interès

-