upc eetac_1

Projecte P7: Aplicacions educatives: Processing, simulació de circuits, etc.


Programari gratuït especialitzat

1. Processing

https://www.raspberrypi.org/blog/now-available-for-download-processing/

 

Fig. 1

2. Simulació de circuits: SmartSim

Obriu una finestra de sistema i executeu: smartsim

Sinó el teniu instal·lat per defecte, executeu les comandes d'instal·lació que trobareu a la web: 1.

esquema

Fig. 2 Exemple de simulació d'un circuit digital.

3. Wolfram (matemàtiques)

 

4. Entorn de programació Arduino

El tema ja es publica el 2012. També a la referencia [3, cap. 14]

Per disposar de l'Arduino IDE a l'escriptori de la Raspberry Pi i poder-la usar com el PC a través del qual editem, depurem i programem les aplicacions de l'Arduino, simplement hem d'instal·lar-lo a través de la interfície LXterminal:

sudo apt-get install arduino

IDE

Fig. 3. L'entorn de programació per a les targetes Arduino està disponible per a la Raspberry Pi 3.

El programari Arduino és molt complet i disposa de demostracions i exemples amb els que podem provar si ha quedat el paquet ben instal·lat.

Simulació de projectes Arduino amb el programari de laboratori virtual Proteus - VSM (programari comercial). La idea és comprovar i verificar el nostre projecte des del propi ordinador abans de disposar del maquinari.

 

 

Fig. 2. Exemple de simulació d'una aplicació Arduino en Proteus.

 

A partir de la P16, podem començar a desenvolupar aplicacions en les quals pretendrem per exemple que l'Arduino es converteixi en un node sensor sense fils de la Raspberry Pi. 

 

Altres referències similars

-

Altres materials d'interès

-