upc eetac_1

Projecte P4: Connexió remota SSH amb PuTTY i VNC


PuTTY i VNC

1. Connexió en mode consola PuTTY

Per installar a la nostra Raspberry Pi aquest aplicatiu tant útil que està disponible per a la majoria de sistemes operatius, hem d'executar en mode terminal:

sudo apt-get install putty -y

Fig.1. Finestra de la interficie PuTTY

Per establir les comunicacions secure-shell SSH entre ordinadors haurem de córrer el comandament ssh. Cal anar en compte quan canviem de configuració els ordinadors perquè ens podem quedar amb la comunicació bloquejada; probablement haurem de regenerar les claus d'accés amb l'ordre:

ssh-keygen -R hostname

 

2. Connexió en mode gràfic VNC (headless operation)

backup

Us recomanem que abans de dur a terme les activitats aquí descrites, feu un backup de la vostra targeta microSD, per poder retornar en cas de problemes al sistema anterior del qual dispossàveu abans d'aquest projecte.

Es tracta d'accedir a la Raspberry Pi des d'un altre ordinador qualsevol en Linux, Windows o des una altra Raspberry Pi. És molt convenient treballar remotament  obrint una finestra gràfica disposant de les mateixes prestacions. Bé, amb aquest aplicatiu VNC de codi obert encara no es pot passar àudio d'un ordinador a l'altre, però hi estant treballant.

Aquí en teniu unes indicacions per installar el programari TightVNC server (VNC server in Jessie using a system service)

A la nova versió del Rasbian (Jessie with PIXEL), ja s'hi troba installat el programa comercial RealVNC amb llicència gratuïta).

VNC Server dialog showing IP address

Fig.2. El programa VNC Server que cal tenir funcionant a l'ordinador que volem monitoritzar remotament a través d'un VNC Viewer.

 

 

3. Transferència de fitxers amb FileZillaAmb aquest aplicatiu podem establir comunicacions segures de transferència de fitxers entre dues màquines qualsevol que tinguin els protocols SSH instal·lats.

 

A la pràctica P5 instal·larem a la Raspberry Pi un sistema de fitxers SFTP en xarxa per emmagatzemar material digital, al qual podrem accedir des de qualsevol altre dels nostres ordinadors.

 

 

 

 

 

Altres referències similars

-

Altres materials d'interès

-