upc eetac_1

Projecte P2: Connectem la Raspberry Pi a la Internet


Ethernet - WiFi - Data i hora

1. Connexió WIFI

La Raspberry Pi 3 ja inclou el subsistema WIFI integrat, així que no és necessari el típic adaptador dongle (Fig. 1) que s'havia d'usar en les versions anteriors.

dongle

Fig.1. El típic adaptador WiFi compatible amb les primeres versions de Raspberry Pi.

Realitzar una configuració manual de la xarxa LAN o WIFI és una pràctica excel·lent per començar a observar com es treballa en Linux en mode text amb l'LXTerminal i amb l'edició de fitxers.

Connexió a la XSF de la UPC: upcguest. Una vegada activada la connexió de WI-FI de la Raspberry Pi, seleccioneu la xarxa sense fils de la UPC per usuaris invitats, la upcguest. En cas que el navegador no obri automàticament el portal de registre i accés, cliqueu:  https://upcguest-portal.upc.edu. Rebreu al vostre mòbil un SMS amb el codi d'accés.

 

2. Connexió cablejada en xarxa local

És convenient des del començament tenir sempre la Raspberry Pi connectada a internet, ja sigui a través de la xarxa local de l'escola o del router de casa vostra, o bé amb WI-FI.

LAN

Fig.2. Connecteu la Raspberry Pi a la xarxa local de l'escola amb el cable Ethernet o al router de casa vostra.

Teniu tutorials accessibles per realitzar aquesta connexió. Tot i que, per connectar-vos ràpidament, podeu deixar que el servei DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) assigni una adreça IP qualsevol al vostre dispositiu, és molt millor que el tingueu sempre en una adreça fixa -estàtica- configurada manualment, per exemple, la 192.168.1.81 del vostre router domèstic.

Una vegada canviats els pàràmetres  de la xarxa ethenet cablejada (Eth0), podeu reinicialitzar el servei amb aquests comandaments (Sense haver de fer un sudo reboot de to el sistema):

sudo ifconfig eth0 down

sudo ifconfig eth0 up

Si treballeu amb la xarxa LAN de l'escola EETAC, us subministraran l'adreça IP, la porta de l'encaminador (router) d'accés, i altres paràmetres DNS per establir la connexió Ethernet a través del commutador (switch) del laboratori.

 

 

3. Dia i hora

Per col·locar  l'hora a mà, per exemple 14 de maig de 2016, 15:41, simplement cal usar l'ordre date des de l'LXTerminal ('sudo' permet executar comandaments de sistema des d'un usuari diferent del root):

sudo date 0514154116

3.1. Tutorial per fixar dia i hora a partir de servidors NTP d'internet.

3.2. Tutorial per fixar dia i hora amb targeta de rellotge RTC (Problema P13).

 

 

Altres referències similars

-

Altres materials d'interès

-