UPC                                                                EETAC              xip

Dissenys i aplicacions amb circuits digitals programables


boleta Resum

Resum: Com es dissenyen els circuits digitals d’equips com el temporitzador del microones, la central d’alarmes, el reproductor MP3, l’estació meteorològica del menjador o l’iPhone que portem a la butxaca? Com es va d'una aplicació senzilla a aplicacions cada cop més complexes, que requereixen milions de transistors organitzats jeràrquicament? Avui en dia es disposa d’un gran ventall d’eines d’enginyeria, moltes de les quals són fins i tot gratuïtes. Entre aquestes eines hi ha laboratoris virtuals, simuladors de circuits analògics i digitals, aplicatius basats en web, i versions educacionals de les eines de disseny electrònic automatitzat facilitades pels fabricants dels xips més avançats del sector. Aquesta xerrada es complementa amb una explicació dels projectes basats en dispositius lògics programables i microcontroladors que es desenvolupen a l’assignatura Circuits i Sistemes Digitals (CSD)  dels estudis de telecomunicació de l’EETAC.

Imatge d'un control digital d'un motor (Font: Cypress Semiconductor)

motor control

boleta Objectius

Una vegada finalitzada la xerrada, els participants seran capaços de:

  • Revisar la informació sobre la UPC i l'EETAC

  • Llegir amb atenció la fitxa de l'assignatura CSD, i seguir les transparències d'introducció

  • Cercar més informació sobre el temari i els exercicis proposats a l’assignatura CSD a través de la web de l’àrea de sistemes digitals (http://digsys.upc.es).

  • Examinar les targetes d’entrenament de diversos fabricants per al disseny de prototips de sistemes digitals basats en CPLD, FPGA i microcontroladors.