upc eetac_1

Llibres de refèrencia i pàgines web


La majoria de llibres disposen de la versió electrònica que és més econòmica que la impresa.

 

1. Llibres bàsics

Arduino 1 Monk, Simon, Programación de Arduino, Introducción a Sketches, Anaya, ISBN: 9788441539310.
Purdum Purdum, Jack J., Beginning C for Arduino, Learn C programming for Arduino and compatible microcontrollers, APress, ISBN: 9781430247760.

 

 

2. Projectes

   

 

 

3. Pàgines web per aprendre Arduino

Hi ha milers de pàgines web i blocs dedicats a aquest producte...

La web d'entrada al producte: http://arduino.org