upc eetac_1

Projecte P9: Taules de veritat, circuits combinacionals amb Arduino


Programació estructurada

1. Disseny d'un circuit combinacional

Munteu un onvertidor de BCD a 7-segments.

Funcions depenents del circuit o maquinari: setup(), llegir_entrades(), escriure_sortides().

Funcions de programari / processament de dades independents del maquinari:  taula_veritat().

 

Fig.1.

 

Fig. 2.

 

2.

 

 

Fig. 3.

 

3.

 

 

Fig. 4.

 

 

Altres referències similars

-

Altres materials d'interès

-