upc eetac_1

Projecte P7: Conversió D/A


Sortides PWM 

1. Sortides digitals modulades en amplada de polsos (PWM) 

Projecte 3.1

1.- Especificació del problema. Generació d'un senal digital modulat en amplada de pulsos (PWM). Teoria.

2.- Planificació. Circuit i programa. Versions inicials (1).

3.- Desenvolupament.

4.- Verificació del muntatge.

 

Fig. 1. Notes sobre la moducació d'amplada de pulsos (PWM). Potència mitja consumida per una càrrega excitada per una ona rectangular.  Driver de potència P-MOS.

 

 

 

Fig. 2. Motor DC. 

 

Altres referències similars

 

 

Altres materials d'interès

-