upc eetac_1

Projecte P6: Conversió analògica a digital de senyals (A/D)


Sensor analògics (temperatura, pressió, humitat, etc.)

1. Entrades analògiques  

Projecte 6.1

1. Especificacions i teoria.

Lectura / captura /digitalització/ mostreig del voltatge analògic d'un potenciòmetre. Visualització del valor digitalitzat cada mig segon en el port sèrie. Frequència de mostreig del senyal 2 Hz. Teoria de la conversió A/D. Recursos de l'Arduino per digitalitzar senyals analògics.

2.1. Planificació. Circuit.

2. 2. Planificació. Diagrama de flux d'operacion i control.

3. Desenvolupament.Projecte Arduino IDE. Traducció del diagrama de flux a llenguatge Arduino. 

4. Verificació del muntatge en Proteus o en prototip.

 

 

Fig. 1. Notes sobre la conversió A/D.

 

2. Sensor de temperatura LM35   

Projecte 6.2

1. Especificacions i teoria.

Digitalitzeu la teperatura ambient amb el sensor LM35. Representeu la temperatura en °C en el port sèrie.

2.1. Planificació. Circuit: sensor, o bé sensor més condicionador de senyal.

2. 2. Planificació. Diagrama de flux d'operacions del programa.

3.- Desenvolupament.Projecte Arduino IDE. Traducció del diagrama de flux a llenguatge Arduino.  Versions inicials (1).

4.- Verificació del muntatge en Proteus o en prototip.

Sensor

Fig. 2. Detall de la connexió directa del sensor LM35 a l'Arduino tal com es fa a la PCB del P5.

 

3. Sensor d'humitat del sòl

Projecte 6.3

1. Especificacions i teoria.

Digitalitzeu la humitat del sòl d'una torreta. Genereu tres zones per representar el grau d'humitat: sec (necessita reg), humit (planta en condicions normals), moll, inundat o saturat (deixar de regar). Representeu l'estat de la terra a través del port sèrie o bé amb tres díodes LED (verd: normal, vermell: sec, groc: massa moll).

Es podria anar més enllà, per exemple fent estudis de la salinitat del sòl per la dificultat que representa pel creixement de les plantes, com més sal té el sòl més conductor és (menys resistència electrica).

2.1. Planificació. Circuit: sensor amb transistor. Exemple comercial.

Sensor simulat

Fig. 3. Detall del sensor d'humitat del sòl amb un transistor. El potènciòmetre permet simular differents graus d'humitat. Circuit en Proteus. El sensor està format per un parell de bandes de coure.

Moisture

2. 2. Planificació. Diagrama de flux d'operacions del programa. exemple de codi per analitzar.

3.- Desenvolupament. Projecte Arduino IDE. Traducció del diagrama de flux a llenguatge Arduino. 

4.- Verificació del muntatge en Proteus o en prototip.

Fig. 4.

 

 

Altres referències similars

-

 

Altres materials d'interès

-