upc eetac_1

Projecte P2: Targetes Arduino


Arduino UNO 

1. Arduino UNO

Aquesta és la targeta de desenvolupament més habitual que hom pot adquirir a un preu raonable. basada en el xip Atmel ATmega328P.

Arduino UNO

Fig.1. Arduino UNO.

 

Aquest és l'esquema electrònic.

schematic

Fig. 2. Esquema electrònic (cliqueu la imatge) i altres característiques de la targeta Arduino.

En aquesta pàgina d'All About Circuits en teniu molta més informació.

Qüestions que es poden respondre en estudiar l'esquema:

 

2. Targetes  Arduino amb altres microcontroladors

Hi ha moltes altres targetes compatibles amb diverents tipus de microprocessadors, fins i tot de 32 bits.  

uC32

Fig. 3. Digilent uC32.

 

3. Altres targetes per educació/experimetació similars

 

 

Fig. 4.

 

Altres referències similars

 

Altres materials d'interès

-