upc eetac_1

Projecte P1: Característiques del microcontrolador Atmel ATmega 328P


Microchip -Atmel 

1. Estructura bàsica d'un microcontrolador

L'arquitectura interna és Harward, amb busos de dades i d'adreçes separats per a les memòries de progrma i de dades.

hardward

Fig. 1. Organització interna dels micorcontroladors o microcomputadors: Hardward (microchip, Atmel), Von Neumann (Intel 8051).

 

2. Xip ATmega328P  

Les especificacions del xip ATmega328P de l'empresa Microchip-Atmel.

Atmega328p

Fig.2. Xip ATmega328P

 

 

3. Característiques de la família ATmega d'Atmel-Microchip.

L'arquitectura de l'ATmega328P. Circuit de reset, interrupcions, memòria de programa (flash), memòria de dades (RAM), CPU de 8 bit, ports d'E/S, interrupcions al programa principal, temporitzadors, convertidors A/D, EEPROm interna de dades, comunicacions I2C, SPI, USART, altres perifèrics.

Microcontrolador

Fig.3.  Arquitectura interna amb els detalls més significatius dels perifèrics. Cliqueu la imatge per ampliar.

 

Exemple d'aplicació d'un microcontrolador en un entorn industrial que ben bé podria suportar la targeta Arduino. 

Control System

Fig. 5. Exemple de control d'un motor industrial amb un sistema electrònic.

Altres referències similars

Hi ha centenars de llibres sobre aquest tema de microprocessadors i microcontroladors i milers de pàgines web. És relativament senzill formar-se sobre el tema, també de manera autodidacta. 

 

Altres materials d'interès

- Materials d'un curs d'Arduino EETAC anterior.

- Materials d'introducció a l'electrònica EETAC.

- CSD és l'assignatura de circuits i sistemes digitals dels estudis d'enginyeria de telecomunicacions de l'EETAC.

 

- Microsoft Super Bowl Empowering   https://www.youtube.com/watch?v=JlY0nr_P1tE